June 30, 2017 - 1:50 AM

Kondiční akademie s Vláďou Valouchem a Jardou Suchoparem

určena všem dětem z SK Čechoslovan, i ostatním ve věku od 4 - 12 let

Členství v této akademii bude stejné jako členství u dětského oddílu fotbalového, volejbalového, tenisového, podmíněno zaplacenými příspěvky a povinnou lékařskou prohlídkou.

Tréninky v zimě budou probíhat:

ročník 2013 + 2014   16:00 - 17:00 v TV naší ZŠ     Radka + Romana
ročník 2011 + 2012   17:00 - 18:00 v TV naší ZŠ    Radka + Romana
ročník 2009 + 2010   17:00 - 18:00 na Oltenu    Vláďa + Jarda
ročník 2008 - 2006    18:00 - 19:00 na Oltenu    Vláďa + Jarda

Dle zájmu budou děti zařazeny dle věkové kategorie.
Počet na tréninkovou skupinu je stanoven na 15 až 20 dětí.

TRÉNINKY ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 11. 9. 2017

Hrubá náplň těchto tréninků bude korespondovat s požadavkem na komplexní všestranný tělesný rozvoj dítěte a nebude jednostranně zaměřená. V letní sezóně bude převažovat atletický charakter, v zimní sezóně v hale účelová gymnastika bez bližší specifikace, míčové hry, aerobik. Zvláštní důraz bude kladen na funkci, sílu, rovnováhu a protažení. Veškeré cvičení bude vedeno formou her.

HLAVNÍ TRENÉR

  • Vláďa Valouch

- trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku
- pětinásobný mistr Evropy ve sportovním aerobiku
- vystudoval fakultu tělesné kultury v Olomouci obor biologie, tělesná výchova
- 2O let praxe jako osobní trenér
- sportovní manager ve Family Fitness Olgy Šípkové na Zličíně
- lektor na domácích i zahraničních seminářích
- spoluautor knih Buď Fit s ČT 1,2 , Osobní trenér 2
- autor knihy Cvičíme s Expanderem

  • další trenéři SK Čechoslovan
  • ve spolupráci fyzioterapeutů Evou a Jaroslavem Suchoparovými
    - majitelé nestátního zdravotnického zařízení JES založené v roce 2016 s provozovnou v Horních Jirčanech
    - poskytují plnohodnotnou ambulantní péči v oboru fyzioterapie včetně manuální terapie, elektroléčby, mechanoterapie, individuálního a následně skupinového cvičení a podologii
    - podporují v dětech lásku k pohybu, přirozenost a chuť k učení se nových motorických dovedností

CENA:
pro děti z oddílu SK Čechoslovan  + 750,- Kč / pololetí
pro ostatní (nečleny klubu)  1.500,- Kč / pololetí
bank. spoj. 050016-0387947329 / 0800
do poznámky: jmeno dítěte

PŘIHLÁŠKY:
Romana Hájková
Koordinátor mládeže SK Čechoslovan
tel.: 602 100 530  
romana@skcechoslovan.cz

 

Ke stažení ZDE

Sponzoři klubu

         

                          

 
 
Partněři klubu