Příspěvky pro nohejbalový oddíl SK Čechoslovan

Příspěvky se platí na školní pololetí.

1. pololetí 2023 (září - leden): splatnost do 30. září 2023

2. pololetí 2024 (březen - červen): splatnost do 30. března 2024

Každý člen (děti i dospělí): 2.000,- Kč / pololetí

Sleva za druhé dítě z rodiny: 300,- Kč

Udržovací příspěvek 100,- Kč / pololetí  (pro sportovně neaktivní členy a ostatní)

Uveďte rodné číslo jako variabilní symbol a do poznámky jméno člena.

Čísla účtů:

Nohejbal: 060011-0387947329 / 0800

 

PŘIHLÁŠKY (Ke stažení ZDE)