Přihlášky na Kemp i soustředění ZDE


Kondiční akademie s Vláďou Valouchem

určena všem dětem z SK Čechoslovan, i ostatním ve věku od 4 - 12 let

Členství v této akademii bude stejné jako členství u dětského oddílu fotbalového, volejbalového, tenisového, podmíněno zaplacenými příspěvky a povinnou lékařskou prohlídkou.

 

Tréninky budou probíhat:

 V letní sezóně každé pondělí na našem hřišti a jeho okolí:

od 16:00 – 17:00 (mladší kategorie 4-8 let)
od 17:00 – 18:00 (starší kategorie do 12 let)

Dle zájmu budou děti zařazeny dle věkové kategorie.
Počet na tréninkovou skupinu je stanoven na 15 až 20 dětí.

TRÉNINKY ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 11. 9. 2017

Hrubá náplň těchto tréninků bude korespondovat s požadavkem na komplexní všestranný tělesný rozvoj dítěte a nebude jednostranně zaměřená. V letní sezóně bude převažovat atletický charakter, v zimní sezóně v hale účelová gymnastika bez bližší specifikace, míčové hry, aerobik. Zvláštní důraz bude kladen na funkci, sílu, rovnováhu a protažení. Veškeré cvičení bude vedeno formou her.

HLAVNÍ TRENÉR

  • Vláďa Valouch

- trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku
- pětinásobný mistr Evropy ve sportovním aerobiku
- vystudoval fakultu tělesné kultury v Olomouci obor biologie, tělesná výchova
- 2O let praxe jako osobní trenér
- sportovní manager ve Family Fitness Olgy Šípkové na Zličíně
- lektor na domácích i zahraničních seminářích
- spoluautor knih Buď Fit s ČT 1,2 , Osobní trenér 2
- autor knihy Cvičíme s Expanderem

  • další trenéři SK Čechoslovan
  • ve spolupráci fyzioterapeutů Evou a Jaroslavem Suchoparovými
    - majitelé nestátního zdravotnického zařízení JES založené v roce 2016 s provozovnou v Horních Jirčanech
    - poskytují plnohodnotnou ambulantní péči v oboru fyzioterapie včetně manuální terapie, elektroléčby, mechanoterapie, individuálního a následně skupinového cvičení a podologii
    - podporují v dětech lásku k pohybu, přirozenost a chuť k učení se nových motorických dovedností

CENA:
pro děti z oddílu SK Čechoslovan  + 750,- Kč / pololetí (přičte se ke členským příspěvkům)
pro ostatní (nečleny klubu)  1.500,- Kč / pololetí

PŘIHLÁŠKY:
Romana Hájková
Koordinátor mládeže SK Čechoslovan
tel.: 602 100 530  
romana@skcechoslovan.cz

 

Ke stažení ZDE

 


Oddílové příspěvky

Příspěvky se platí na školní pololetí.

1. pololetí 2018 (únor - červen): splatnost do 15.února
2. pololetí 2018 (září - leden): splatnost do 15.října

Každý člen (děti i dospělí): 1.500,- Kč / pololetí
Za druhé dítě v rodině: 1.200,- Kč / pololetí

Dobrovolný udržovací příspěvek 200,- Kč / ročně  (pro sportovně neaktivní členy)

Uveďte rodné číslo jako variabilní symbol a do poznámky jméno člena.

Čísla účtů:

Fotbal dospělí:  387947329 / 0800

Fotbal děti: 19-0387947329 / 0800


Tréninky v září

Všechny tréninky v září pokračují podle letního režimu.

A+B tým dospělí Út a Čt od 18hod.
Mládežnické oddíly Po, St, Pá.

Do haly začneme chodit dle počasí někdy od poloviny října. Pro všechny dětské oddíly jsou na zimu domluveny tréninky v malé hale Olten. Protože počet dětských oddílů neustále roste, jsme nuceni rozdělit tréninky v zimě na Út, St, Čt a Pá. Přesné rozvrhy oznámíme během pár dnů.

 


Květnová návštěva našich žáků svatostánku Sparty Praha na Letné

 


 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jste přišli a podpořili nás, ale především za úžasnou atmosféru, kterou jste vytvořili na vašem obnoveném plese sportovců a přátel SK Čechoslovan !! Těšíme se příští rok !!  Aleš, Ondra, Tomáš

Pár fotografií Velikonočního plesu sportovců, který pořádal SK Čechoslovan 4.dubna 2015 v restauraci Na Kopečku.

Výtěžek z plesu, který byl přidán do oddílové pokladny, především na nákup vybavení pro děti je 15.366,- Kč. Díky !!

 


SEZÓNA  2014/2015 

A mužstvo B mužstvo Mladší žaci Starší přípravka Mladší přípravka
Sponzoři klubu

         

                          

 
 
Partněři klubu