July 23, 2024 - 3:39 PM

Strategická spolupráce s SK JESENICE

V létě náš klub uzavřel smlouvu o spolupráci s SK Slavia Jesenice. Naše děti v žákovských oddílech budou moci využít příležitosti zahrát si vyšší okresní i krajské soutěže ve sdružených oddílech. Můžeme také využít pomoci širokého a zkušeného trenérského kolektivu v Jesenici.

Citujeme z výboru Slavie Jesenice

"Spolupráce nám umožní efektivně skládat týmy pro Krajské a Okresní soutěže, tak, aby každý člen bez ohledu na "mateřský" oddíl mohl plně rozvíjet svůj talent. dalším velkým benefitem je vzájemné předávání zkušeností, společná organizace soustředění, kempů a jiných aktivit."