Zápis ze schůze výboru klubu SK Čechoslovan Dolní Jirčany dne 5. června 2022

 

Účastníci: Tomáš Pecháček, Pavel Baxa, Romana Hájková, Tereza Adamcová, Aleš Kohout, Ivan Nejedlý, Jozef Rosina, Martin Tuček, Jakub Hrdlička

Host: Lukáš Křižík

Omluveni: Ing. Petr Jaško

 

Výbor na své schůzi projednal a odsouhlasil následující body:

 • Placení trenérů a nábor trenérů
 • Workoutové hřiště – dodělání fm Comax – termín: do 30.června t.r.
 • Fotbalové hřiště – zahájena výstavba osvětlení hřiště a nově i multifunkčního hřiště
 • Oslava 90-tých let klubu  -     termín: 27. srpna t.r. 

-           název: FESTIVAL ZALOŽENÍ SK Čechoslovan
-           vstup:  max. 150,- Kč
-           příspěvek Karlovi Šimůnkovi:  20.000,- až 30.000,- Kč na hudbu a program
-           přátelský fotbálek staré gardy a ostatních hráčů – Pavel Baxa
-           dětská fotbalová utkání cca 2x 20minut zajistí si trenéři všech kategorií
-           vyvádění STARÉ GARDY nejmladšími hráči – Romana a Terka
-           předměty na doplnění FUNshopu SK ČECHOSLOVAN: (trika s límečkem, hrnečky s novým logem, sportovní vak, ručník, silikonový náramek, vlajky velké)

 Výbor naplánoval:

 • velkou brigádu – proběhne ve dnech 24. až 26. června od 9hod. po celé dny, zorganizuje Tomáš Pecháček
 • srovnání a osázení svahu pod Oltenem – folii a rostliny dodá fm. Květiny Verunka – zajistí Vladimír Horák
 • dodělání gabionů – zorganizuje Jakub Hrdlička
 • dodělání střídaček – zajistí Aleš Kohout
 • občerstvení zajistí Kabina – Karel Šimůnek 
 • výstavba nové garáže na novou sekačku – v místech nad kabinami – zajistí Aleš Kohout
 • stará garáž – předělá se na sklad pomůcek
 • Klubovna – kuchyňka – vytvoří Petr Líbal – termín do 30. 7. t.r. – zorganizuje Tereza a Romana, nábytek (stoly a židle) návrh udělá Tereza a Romana

 

Zápis z porady výboru klubu SK Čechoslovan Dolní Jirčany dne 21.3.2022


Účastníci: Tomáš Pecháček, Pavel Baxa, Romana Hájková, Tereza Adamcová, Aleš Kohout, Ivan Nejedlý, Jozef Rosina, Martin Tuček

Host: Lukáš Křižík

Omluveni: Ing. Petr Jaško, Jakub Hrdlička

 

Výbor na své schůzi projednal a odsouhlasil následující body:

 • Tomáš Pecháček seznámil výbor se situací s dotací od NSA, byla již podepsána smlouva a v nejbližších dnech by mělo dojít k převodu finančních prostředků. Dále zopakoval odsouhlasené a plánované práce a zakázky v rámci této akce
 • Ivan Nejedlý zhotoví zákazové cedulky na hřiště, venčení psů a jízda na kole je na travnaté ploše hřiště nepřípustná
 • Výbor odsouhlasil výstavbu nového skladu na techniku nad východem z kabin, rozměr 5x6m, realizací pověřil T.Pecháčka, A.Kohouta. Současná garáž bude přestavěna na sklad pomůcek pro fotbalové oddíly a Akademii
 • Diskutoval o účelu nově zrekonstruované klubovny, Ivan Nejedlý připraví pro výbor možné uspořádání a vybavení klubovny
 • Odsouhlasil zvýšení nájemného pro restauraci Kabina, v souladu s nájemní smlouvou bude nájemné zvýšeno o průměrnou inflaci za poslední 2 roky
 • Projednal Oslavy 90-tých let klubu – na termínu se zatím neshodl
 • Odsouhlasil nákup vybavení: Síť volejbalová 1x , nohejbalová 2x, kužely, mety, atd…  dle požadavků trenérů. Nohejbal ženy nákup dresů se spoluúčastí. Výběr a objednání po domluvě s Veronikou Horákovou. Zajistí R.Hájková
 • Pověřil P.Jaška a R. Hájkovou zajištění podzimních prostor pro trénování dětí v prostorách Laguny
   

Výbor naplánoval:

 • Jarní velkou brigádu, která proběhne 9.dubna od 9:30hodin po celý den – T.Pecháček
 • Úklid zrekonstruované klubovny a uspořádání věcí na dětské akce – R.Hájková
 • Rozdělil si práce s dodělky v klubovně a kuchyňce
 • Naplánoval schůzi s trenéry 28. března v 18:30h., které se zúčastní Tomáš Pecháček, Martin Tuček a Romana Hájková a projednaní s nimi následující body:
  Zápisy docházky jednotlivých tréninků
  Licence pro trenéry – nabídka možností vzdělání
  Nákup pomůcek
  Letní soustředění
  Navýšení počtu trenérů
  Spolupráce s klubem Rapid Psáry
 • Dětský volejbal: Je poptávka po volejbalu pro děti. Pokud se podaří domluvit prostory na tréninky, od podzimu 2022 tento oddíl obnovíme – Aleš Kohout, Tomáš Pecháček
 • Kondiční akademie: příměstský kemp proběhne v termínu 22. – 26. srpna pod vedením Vladimíra Valoucha a Romany Hájkové, strava zajištěna v restauraci Na kopečku – leták vyrobí Tomáš Pecháček

 

 


 

Zápis z porady výboru klubu SK Čechoslovan Dolní Jirčany 19.7. 2021

Účastníci: Ing Petr Jaško, Tomáš Pecháček, Pavel Baxa, Tereza Adamcová

Host: Lukáš Křižík


Výbor na své schůzi na hřišti projednal a odsouhlasil následující body:

- odsouhlasil zahájení rekonstrukce vnitřích šaten a sprch, seznámil se s předloženým předběžným rozpočtem (proběhne výměna dlažby v šatnách i sprchách, výměna všech dveří, rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, zateplení stropu na chodbě, nový nábytek do domácí šatny) rekonstrukce bude probíhat dodavatelsky, na stavbu dohlédne AK a TP
- nákup dvou nových sad dresů pro žáky (zajistí TA a RH)
- souhlasí s výstavbou nového podia vedle krbu a změnou altánu na sklad tréninkových pomůcek

 


 

Zápis z porady výboru klubu SK Čechoslovan Dolní Jirčany 26.8.2020

Účastníci: Ing Petr Jaško, Tomáš Pecháček, Romana Hájková, Pavel Baxa, Ivan Nejedlý, Tereza Adamcová, Martin Tuček,

Host: Lukáš Křižík


Výbor byl seznámem s dobrou finanční situací díky získání dvou dotací. A odsouhlasil následující investiční a provozní výdaje:

- nákup nových branek na hřiště (zajistí TP)
- nákup nových sítí, balónů a dalšího drobného vybavení (zajistí LK)
- modernizaci osvětlení na multifunkčním hřišti (zajistí IN)
- stavbu nových střídaček a gabionové podezdívky nad horní stranou hřiště (zajistí TP, AK, PB)
- v rámci Covidové pomoci odsouhlasil odpuštění příspěvků za podzim 2020 u stávajících členů.

 


 

Zápis z porady výboru klubu SK Čechoslovan Dolní Jirčany 2.2.2020

Účastníci: Tomáš Pecháček, Romana Hájková, Pavel Baxa, Ivan Nejedlý, Tereza Adamcová, Martin Tuček, Aleš Kohout

Host: Lukáš Křižík

 

Výbor odsouhlasil následující body:

- Odměny trenérům zůstávají dle dohody a budou za následující sezónu vypláceny na bankovní účet.
- výbor upozorní trenéry na nutnost odevzdávat řádně vyplněný docházkový list a to vždy první čtvrtek v měsíci sekretáři klubu nebo do schránky klubu umístněné u klubovny.
- trenéři se zúčastní zdravotnického kurzu ve Vestci, termín bude upřesněn, kurz bude v plné výši hradit klub a to v částce 1.200,-Kč za osobu
- soustředění přípravky ročníku 2011 a 2012 s trenéry Pavel Baxa a Jarda Suchopar pojedou v termínu 15. – 22. srpna t.r. do Strážného v Krkonoších. Rodiče zaplatí zálohu v plné výši 3.200,- Kč.
- provoz hospůdky KABINA – dohodnout se s nájemcem Karlem Šimůnkem o provozní době v zimním čase – středy Pavel Baxa

Diskuze o nejbližších akcích:

- PLES klubu 15. února – lístky jsou v prodeji na Oltenu a v hospodě Na kopečku
- Valná hromada – začátkem března - pozvánku vytvoří Petr Jaško
- MDD 30. května od 13:00 hodin

Plány na tento rok:

Zkrácení hřiště, posunutí fotbalové brány směrem od hospody
Dodělání – obložení ohniště
Rekonstrukce klubovny – léto 2020

 


Zápis z porady výboru klubu SK Čechoslovan Dolní Jirčany 29.08.2019

 

Účastníci: Tomáš Pecháček, Ivan Nejedlý, Tereza Adamcová, Romana Hájková, Martin Tuček

Host: Lukáš Křižík

 

Výbor odsouhlasil následující body:

- Členské příspěvky zůstávají na stejné úrovni jako v loňském roce ve stejných termínech
- Upravuje odměny trenérům následovně:
Platby trenérům ve všech oddílech je 200,-Kč za tréninkovou jednotku. V případě více trenérů se částka dělí mezi ně. Platí za následujících podmínek:
A) Absolvování zdravotnického kurzu. Termíny budou navrženy.
B) Fotbalový trenéři musí absolvovat min. základní kurz Grassroots leader.
C) Odevzdá vyplněný docházkový list a to vždy první čtvrtek v měsíci sekretáři klubu nebo do schránky klubu umístněné u klubovny.
V případě nesplnění bude odměna trenérovi krácena na polovinu.

- Vrácení plateb za soustředění a kemp.
- příspěvek 1.600,- Kč na nové dresy pro fotbalový oddíl Mladší přípravka
- Zimní závěrečná bude v termínu 14. a 15.12. od 10:00 pořádána v Bowlingu Dejvice a je zajištěna sponzorsky
- na základě rozhodnutí výboru již dále nebudeme spolupracovat s Romanem Škrabalem jako trenérem pro straší přípravku, starší přípravku zatím povedou trenéři sdruženého oddílu z Jesenice.

- Další trenéři kategorií jsou následující:
i.     Mini 2012 - Pavel Baxa a Jaroslav Suchopár
ii.    Mini 2013 – Petr Líbal, Jirka Šťovíček a Martin Dostál
iii.      Mladší přípravka – Amir Sous, Petr Kašpar
iv.      Starší přípravka (sdružený oddíl s Jesenicí) – trenéři z Jesenice
v.      Mladší žáci 2008 (sdružený oddíl s Jesenicí) – Miroslav Adamec
vi.      Dospělí – Lukáš Křižík
vii.      Akademie starší – Vladimír Valouch a Jaroslav Suchopár
viii.      Akademie mladší – Romana Hájková a Tereza Adamcová
ix.      Nohejbal – Jozef Rosina
x.      Volejbal děti – Tomáš Pecháček

 

 


Výborová schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany 25.2.2019


Místo setkání : Tenis OLTEN

Účast : Romana Hájková RH, Ivan Nejedlý IN, Tomáš Pecháček TP, Aleš Kohout AK, Martin Tuček MT, Petr Jaško PJ

Výbor projednal následující body:
- možnost spolupráce s SK Slavia Jesenice
- vzal na vědomí oznámení o ukončení trenérské práce Romanem Astalošem a požádá Pavla Baxu řešením situace trenérského obsazení v mladší přípravce
- ze 6ti uchazečů o pronájem hospůdky předstoupili před výbor s vypracovanou nabídkou dva zájemci, Jaroslav Přibyl a Karel Šimůnek
- výbor s každým jednotlivě prodiskutoval jeho představu o provozování
- výbor hlasováním zvolil za nového nájemce Karla Šimůnka
- pověřil TP připravou nájemní smlouvy a komunikací s novým nájemcem
- usnesl se, že podpisu smlouvy bude předcházet schválení finálního znění smlouvy výborem
- stanovil termín výroční schůze na 30.března v Hospůdce na hřišti
Výborová schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany 31.1.2019

Místo setkání : Hospůdka Na Návsi

Účast : Romana Hájková RH, Ivan Nejedlý IN, Tomáš Pecháček TP, Aleš Kohout AK, Pavel Baxa PB, Petr Jaško PJ

Výbor projednal následující body:
- vzal na vědomí oznámení Jany Moravcové, že nemá nadále zájem o provozování hospůdky na hřišti, které osobně sdělila TP dne 29.1.
- rozhodl o vypsání výběrového řízení na nového nájemce hospůdky na hřišti
- stanovil 6 kritérií pro posuzování při výběru nového nájemce
- pověřil TP vytvořením dokumentu s výzvou pro podání nabídek od uchazečů a pověřil MT komunikací s uchazeči
- stanovil konečný termín pro podání nabídek do 15.2.
- TP seznámil výbor s rozsahem rekonstrukce hospůdky a ten jej schálil
- změnil termín konání celo oddílové letní závěrečné na 15.6.

 


Výborová schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany 22.10.2018

Místo setkání : Tenis OLTEN

Účast : Romana Hájková RH, Ivan Nejedlý IN, Tomáš Pecháček TP, Tereza Adamcová TA, Aleš Kohout AK, Martin Tuček MT, Pavel Baxa PB

Výbor projednal následující body:
- členové výboru se shodli, že SK připraví projekt investičních akcí pro dotační program MŠMT pro podání na září 2019, TP připraví seznam projektů, následně si členové rozdělí projekty a zajistí jejich dokumentaci
- schválil možnost trénování psárských dětí na multifunkčním hřišti v zimním období
- schválil návrh na změnu odměňování trenérů a to místo paušálu za tréninkovou jednotku
- stanovil zimní žákovskou závěrečnou na 15.12. pro fotbalové oddíly a 16.12. pro ostatní oddíly, TP obě akce sponzorsky zajistí v Bowlingu Dejvice, RH zajistí dopravu
- byl schválen nákup nových tréninkových pomůcek, dle seznamu a požadavků trenérů
- byl odložen požadavek na rekonstrukci klubovny, výbor se shodl na zařazení akce do projektu dotací na rok 2019, v případě neúspěšné žádosti bude tento projekt realizován z vlastních prostředků SK
- výbor schválil rekonstrukci restaurace ve větším rozsahu, TP zajistí rozpočet a předloží výboru ke schváleníVýborová schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany  26.1.2018

Místo setkání : Tenis OLTEN

Účast : Petr Jaško PJ , Romana Hájková RH  ,Ivan Nejedlý IN , Tomáš Pecháček TP , Tereza Adamcová TA , Jiří Olmer JO  , Aleš Kohout AK

Omluveni : Pavel Baxa , Ivan Kolář

Fotbalový oddíl :

 • Schváleno znění nového výboru, viz hráčská schůze 24.1.2018
 • Schváleno doplnění dresů a potřeb všech kategorií.

Nohejbalový oddíl :

 • Členská schůze proběhne na konci února
 • Volba nového výboru ( předseda / místopředseda )
 • Rozhodnutí o vstupu do oficiální soutěže

Volejbalový oddíl :

 • Problém se „sdružením“ , pár rušivých elementů ….
 • Zápis z poslední členské schůze zajistí RH

Diskuse :

Příspěvky :

 • Příspěvky A mužstvo  - návrhy všichni , zatím ponechání ve stejné výši
 • Zvážit vstup nového hráče do klubu ( ½ roku zdarma )
 • Večeře hrazená klubem ( v režii provozovatele restaurace  ) po každém domácím zápase.  – napříč oddíly , které budou hrát soutěž.
 • Příspěvky ve všech oddílech se pro jaro 2018 nemění.

Úprava hřiště / okolí :

 • Z uvolněných dotací výstavba tribuny pro diváky ( hlavně rodiče při dětských turnajích ) ( obdobně jak rapid psáry )
 • Tribuna pod svahem u OLTENU – návrh na výstavbu připraví AK
 • Výstavba nového MF hřiště ( nový povrch , oplocení , drenáže )
 • Rozhodnutí bude závislé na výši dotace ( dle prvních propočtů je potřeba cca 500 000 Kč )
 • Přípravy podkladů v režii AK společně s PJ
 • Výstavba plotu za kabinami – zvážit jak realizovat – všichni .

Trenéři :

 • Pro jaro 2018 zůstává stejný systém jako doposud
 • Od sezóny 2018 / 19 nastavení nového systému
 • Několik návrhů ( poplatky všichni = odměna za 50% účast ve výši ??? )
 • Proplácená cestovních příkazů
 • Nerozhodnuto = kde vstoupí peníze může nastat problém ….
 • Připravit návrh vyhovující každému trenérovy/ trenérce – všichni
 • Návrh na jmenování Radky – metodikem klubu – promyslí všichni.

Předávání hráčů napříč kategoriemi :

 • Již neexistuje , že hráč nebude předán do správné kategorie.
 • Jsme „čistý“  klub a již bude pouze možnost hrát mladšího hráče u starších.
 • V případě porušení , bude trenér vyzván k vysvětlení na schůzi výboru.

 

Další plánované schůze / AKCE

 • 27.2.2018 ( čas bude upřesněn ) Schůze výboru SK Čechoslovan  Dolní Jirčany  , místo OLTEN CZECH
 • 03.03.2018 v 15:00 Výroční schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany – hospůdka na hřišti
 • 03.03.2018 od 19:00 Ples SK Čechoslovan Dolní Jirčany – Restaurace Na Kopečku
 • 10.3.2018 od cca  6:00 zabíječka pořádaná hráči SK Čechoslovan Dolní Jirčany – hřiště
 • 17.3.2018 od 10:00 BRIGÁDA všech členů SK Čechoslovan Dolní Jirčany – hřiště
 • 24.3.2018 první mistrovské utkání SK Čechoslovan Dolní Jirčany   

Kalendář „akcí“ poslal i Martin Tuček – bude přidáno jako příloha zápisu. Zajistí JO 

 


 

Zápis z výborové schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. konané v klubovně na hřišti dne 2.5.2017

Účast: Ing. Petr Jaško, Aleš Mudrák, Romana Hájková, Ivan Nejedlý, Tomáš Pecháček, Ivan Kolář, Lenka Dostálková, Aleš Kohout, Roman Škrabal, Petra Rother,

PROJEDNÁNO:
-        Oslavy 85 LET - rekapitulace programu
-        SPOLUPRÁCE S HOSPŮDKOU NA HŘIŠTI – komunikace s Petrem Jaškem, Pavlem Baxou, Romanem Škrabalem
-        PŘESTUPY HRÁČŮ – možnosti přestupů
-        NÁKUP SOUPRAV -  děti + trenéři – 9.5. 10:00 hodin Legea, OP Tyger: Aleš Mudrák, Roman Škrabal, Ivan Nejedlý
-        27. 5.  BRIGÁDA – prostupy na hřiště, úklid, opravy
-        4.6.  MDD  14:00 hodin
-        STÁNÍ NA KOLA – nové stání na kola
-        ZAVLAŽOVÁNÍ – vypsání výběrového řízení, stavební povolení – žádost
-        NÁBOR DĚTÍ OD 4 LET – všeobecná pohybová průprava – zdravý pohyb
-        PAMĚTNÍ KNIHA – založení – 85 let pro návštěvníky

Úkoly:
Ivan Kolář – přesunutí zápasu 10.6. skupiny A
Tomáš Pecháček,Ivan Nejedlý – promo věci (šály, trika, hrnečky, vlaječky, kšiltovky...), závlaha-náčrt
Romana – plakát na MDD 

Úkoly oslavy 85 let:
P. Jaško – popelnice a pytle, spolupráce s hospodou – podmínky občerstvení
Romana – lidi ke stanu s jídlem, dopis rodičům letní soustředění, Vl. Valouch – spolupráce zdravý pohyb pro děti od 4 let
Aleš Mudrák – všeobecná pohybová průprava – zdravý pohyb – příprava článku a název oddílu
T. Pecháček – zajištění občerstvení – spolupráce s Radkem Lukou
I. Nejedlý – maskot LEV 

 


Zápis z výborové schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. konané v klubovně na hřišti dne 4.4.2017

Účast:  Ing. Petr Jaško, Aleš Mudrák, Romana Hájková, Ivan Nejedlý, Tomáš Pecháček, Ivan Kolář, Aleš Kohout, Roman Škrabal, Radka Hermanová, Lenka Dostálková

 

Přestup: Rapid Psáry 27.3.2017 stornovali žádost o přestup Pavla Švacha / 1.500,- Kč za rok registrace 

Úkoly:
Ivan Kolář – přesunutí zápasu 10.6. skupiny A
Tomáš Pecháček – promo věci (šály, trika, vlaječky, kšiltovky...), závlaha-náčrt

Úkoly oslavy 85 let:
P.Jaško – popelnice a pytle, spolupráce s hospodou – podmínky občerstvení
Romana – stan s jídlem Radek Luka, lidi ke stanu
P.Baxa – zajistí gril - popelnici
T.Pecháček – pozvánka
I.Nejedlý – maskot LEV – Monika a každé kategorii malý maskot do brány
potvrzen: Mirek Zanáška – moderátor, večer zajistí hudbu
potvrzen: Petr Líbal – koncert

 


Zápis z výborové schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. konané v klubovně na hřišti dne 10.1.2017

Účast:
Ing. Petr Jaško, Ivan Kolář, Aleš Kohout, Pavel Baxa, Aleš Mudrák, Romana Hájková, Ivan Nejedlý, Tomáš Pecháček

Úkoly z 6.12.2016
připomenuty a zdůrazněny

 • Projednáno:
  • Brankářské tréninky – pod vedením trenéra Václava Wintera
  • od února 2017 budou rodiče přispívat 100,- Kč měsíčně na dítě
  • Evidence členů  a plateb příspěvků: 
   • Fotbal – dospělí – Ivan Kolář
   • děti – Aleš Mudrák
  • Volejbal – dospělí – Romana Hájková
   • děti – Tomáš Pecháček
  • Nohejbal – Ivan Nejedlý
 • Výroční schůze SK Čechoslovan    4. 3. 2017  předběžný čas  16:00 hodin  restaurace Na hřišti

pozvánka – Romana Hájková

 • Ples SK Čechoslovan
  místo konání: restaurace Na kopečku  

Aleš Kohout a Tomáš Pecháček 

 • 85 let SK Čechoslovan   oslava  3. 6. 2017 – maskot, vyvádění fotbalistů   

povolení akce zajistí Petr Jaško

 • Úkoly:
  • Petr Jaško – zajistí povolení na OÚ  na oslavu výročí 3. 6. 2017
  • Romana Hájková - vytvoří pozvánku na výroční schůzi                                                                                                

                               - svolá schůzku rodičů fotbalových dětských brankářů                                                                                            

                               - předá přihlášky fotbal děti Alešovi Mudrákovi

 • Aleš Mudrák – zajistí evidenci členů fotbal děti a zkontroluje platby
 • Ivan Kolář – zkontroluje platby členů fotbal dospělí
 • Aleš Kohout + Tomáš Pecháček – zajistí termín plesu, pozvánku a potřebné organizační věci

 

Zápis z výborové schůze SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. konané v klubovně na hřišti dne 6.12.2016 v 19,00 hodin

Účast:
Ing. Petr Jaško, Aleš Kohout, Pavel Baxa, Aleš Mudrák, Romana Hájková, Ivan Nejedlý, Tomáš Pecháček

Omluveni:  Ivan Kolář 

Zprávy – P.Jaško:

podány 3 žádosti o dotace:

 1. 1.      OÚ Psáry
 2. 2.      MŠMT program IV. Na údržbu zařízení
 3. 3.      ČUS program VIII na sportovní činnost 

Úkoly:

Pavel Baxa – žádost na ČEPS o nový přívod el.energie
Ivan Kolář – členská evidence fotbalistů
Tomáš Pecháček – závlaha
P.Jaško . prodloužit do 30.6.2017 smlouvu s trenérem brankařů 

Trenéři:
závěrečná – na hřišti, každé družstvo mládeže max, 2000,- Kč na občerstvení a na případné drobné dárky
Michaela Pecháčková – pojištění klubu, podrobná zpráva o pojištění hráčů, trenérů i funkcionářů a vazba mezi obecnou pojistkou FAČR, ČUS a pojistkou klubu, odpovědi na dotazy trenérů

 


ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SK ČECHOSLOVAN

dne: 15. 9. 2015        místo: hospůdka Na hřišti

Účast:

Ing. Petr Jaško, Ing. Miroslav Zanáška, Ivan Kolář, Ivan Nejedlý, Aleš Kohout, Pavel Baxa, Aleš Mudrák, Tomáš Pecháček, Romana Hájková

 

PROJEDNÁNO:


ODSTOUPENÍ PŘEDSEDY FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Pan Ing. Miroslav Zanáška dnešním dnem oznámil odstoupení z funkce předsedy fotbalového oddílu s okamžitou platností z důvodů časové vytíženosti. Tímto mu srdečně za dosavadní práci velmi děkujeme.

Výbor navrhl na nového předsedu fotbalového oddílu Pavla Baxu. Pavel přislíbil, že vše do konce měsíce zváží

Výbor navrhl schůzi fotbalového oddílu, kde si členové oddílu odhlasují svého nového předsedu.

Termín schůze: po tréninku čtvrtek 1. října v 19:30 hodin v hospůdce Na hřišti

 

SCHŮZE VÝBORU

Každé první úterý v měsíci ve 20:00 hodin se bude pravidelně scházet celý výbor SK Čechoslovan.

 

POJIŠTĚNÍ KLUBU

Dne 11. 9. 2015 SK Čechoslovan uzavřel novou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

 

ZIMNÍ SEZÓNA od 12.10. 2015

začíná 12.10. 2015 v malé hale Olten dle rozpisu viz. web Rozvrh hřiště a haly.

Jednotliví předsedové oddílů seznámí své trenéry a členy s rozvrhem a dodržování pravidel v malé hale Olten.

Dětské oddíly – FOTBAL a VOLEJBAL:  Netrénuje se v době prázdnin a státních svátků.

Dospělí: Dle dohody jednotlivých oddílů. Předseda příslušného oddílu musí včas tuto skutečnost nahlásit na recepci Olten Czech.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Během příštího týdne Petr Jaško spolu s Romanou Hájkovou zřídí pro jednotlivé oddíly podúčty u České spořitelny, a. s. a veškeré platby týkající se příslušného oddílu budou probíhat na příslušný účet oddílu. Dispoziční práva ke všem účtům bude mít předseda klubu – Ing. Petr Jaško a koordinátorka mládeže Romana Hájková. Právo nahlížení na účty budou mít všichni členové výboru.

Příspěvky pro zimní sezónu 2015/2016 činní 1.500,- Kč na dítě a osobu, bez ohledu věku. Pokud sourozenec navštěvuje daný oddíl současně, pak platba za druhé dítě činní 1.200,- Kč. Navštěvuje-li člen klubu současně i jiný oddíl, pak musí příspěvek zaplatit do každého oddílu, popř. platit ve druhém oddílu jednotlivé hodiny.

K zaplacení příspěvků budou vyzváni všichni emailem a na webu poté, co budou vytvořeny výše uvedené zvláštní účty. Pokud někdo již zaplatil či přeplatil např. letní soustředění, peníze mu budou převedeny. Vše bude zapsáno na našem webu u příslušného oddílu.

Po vyzvání k zaplacení příspěvků je určen termín provedení platby do 20. října 2015. Pokud tak jednotlivec neučiní, bude jeho jméno zveřejněno na stránkách klubu.

Odpuštění příspěvku – trenéři jsou osvobozeni od placení příspěvku. Pokud trenér není aktivním členem sportovního oddílu SK Čechoslovan, tak tento příspěvek je odpuštěn v podobě platby za jeho dítě.

FILOSOFIE   ČECHOSLOVANU

 • Chceme co možná nejvíce dětí, které se hýbou a nepotřebujeme vyhrávat za každou cenu. Tímto se ve velké míře lišíme od ostatních fotbalových klubů. Chceme, aby se děti sportem bavily, aby pochopily, co to je parta, kolektiv, soudržnost a radost ze hry. Cílem není vítězství, ale radost ze hry a dodržování fair play ve všech směrech. Oceňujeme snahu, zlepšení a nejen samotný sportovní výkon. Víme, že role nás všech není o tom vychovat hvězdu, ale vychovat rovného a čestného sportovce, občana, člověka.
 • Nechceme nikoho vyřazovat ze zápasů či tréninků jen na základě výkonnosti. V našem klubu preferujeme a stojíme si za slovy: „Chceš hrát fotbal či volejbal, tak přijď mezi nás a budeš hrát!“Samozřejmě se dítě musí účastnit tréninků a dbát pravidel daných trenéry a klubu.
 •  jsme víc než jen klub, ale to už někdo jako motto má :-)

 

HLEDÁME TRENÉRY pro dětský fotbal

Nejlépe z řad rodičů. Klub je ochoten zaplatit příslušnou trenérskou licenci a další trenérské vzdělání. Platí za trenéry soustředění v plné výši a jednotlivému trenérovi jsou odpuštěny příspěvky. Pokud není aktivním členem sportovního oddílu SK Čechoslovan, tak tento příspěvek je odpuštěn v podobě platby za jeho dítě.

 
BRIGÁDY

Výbor se usnesl a odhlasoval, že každý dospělý člen SK Čechoslovan během sportovní sezóny odpracuje celkem minimálně 8 brigádnických hodin za rok.
Pokud tak neučiní, zaplatí pokutu do společné pokladny SK Čechoslovanu 200,- Kč za 4 neodpracované hodiny. Jestliže se člen SK Čechoslovan neúčastní žádné brigády během jedné sezóny (školní rok), zaplatí na účet SK pokutu 400,- Kč. 

Pomáhá-li člen SK Čechoslovan aktivně na přípravách akcí, které jsou pořádány klubem pro děti např. Drakiáda, Den dětí apod…, pak se jednotlivci počítají tyto hodiny jako hodiny brigádnické.  

Termíny brigád:   3. + 4. 10.  a  17. + 18. 10.  pod vedením Aleše Kohouta a Pavla Baxy

Co je třeba udělat, dodělat či předělat?

 • Garáž – fasáda
 • Zateplení budovy SK Čechoslovan kabin – z ulice Sportovců
 • Přidělat číslo popisné a poštovní schránku
 • Klubovna pro děti – zateplit                                                                                                                                   
 • sklad za klubovnou pro děti – pobít celou místnost deskami, udělat regály pro nářadí a pomůcky pro děti, udělat přípojku vody a odpadu pro malou příruční kuchyňku a pračku na praní dresů
 • Písek – odvézt z beach volejbalového hřiště v Laguně a zapískovat naše fotbalové hřiště
 • Vjezd u fotbalových kabin – zpevnit, aby při deštích nebyl veškerý nepořádek splavován podél celé budovy na zahrádce


DRAKIÁDA    31. října  

Drakiádu pořádá SK Čechoslovan na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech. Je třeba cca 10 lidí k organizaci. Dobrovolníci hlašte se Petrovi Jaškovi.

 

WEBOVÉ STRÁNKY

Do konce měsíce září se stránky www.skcechoslovan.cz  upravují a aktualizují. Prosíme o sledovanost a zasílání příspěvků či připomínek.

 

FACEBOOK

Zvažujeme jako další komunikační kanál vytvoření nových facebookových stránek SK Čechoslovan. Hledáme někoho, kdo by se ujal jejich správy. Dejte vědět Tomášovi.

návrh stanov pro členskou schůzi konanou v neděli 21.2.2016:

STANOVY SPOLKU
SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s.
Čl. 1
Název a sídlo spolku
1. Název spolku: SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. (dále jen „spolek").
2. Sídlo spolku: Psáry, část obce Dolní Jirčany.
Čl. 2
Účel spolku
Účelem spolku je naplňování společného zájmu členů, kterým je podpora a propagace
sportu, zejména prostřednictvím organizování a provozování sportovní a zájmové činnosti
pro členy spolku i pro veřejnost.
Čl. 3
Hlavní činnost spolku
Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím této hlavní činnosti:
- propagace a šíření sportu v obci Dolní Jirčany a okolních obcích v duchu fair-play
a s důrazem na lokální prostředí a požadavky,
- udržování přímé návaznosti na činnost a tradice SK Čechoslovan Dolní Jirčany
(založeného roku 1932) a na myšlenky a výsledky činnosti všech předchůdců
současného vedení spolku,
- vytváření prostoru pro realizaci sportovních aktivit obyvatelů obce Dolní Jirčany
a okolních obcí, a to ve spolupráci s těmito obcemi, ostatními zájmovými subjekty
i jednotlivci,
- sdružovat a podporovat sportovní oddíly a zastřešovat jejich aktivity navenek,
zejména vůči ostatním sportovním oddílům či svazům nebo orgánům veřejné moci,
- zvyšování fyzické zdatnosti mládeže a dospělých prostřednictvím sportu,
- napomáhání ostatním spolkům, jednotlivcům, případně i jiným subjektům
při organizování a pořádání sportovních, kulturních a ostatních veřejně
prospěšných akcí.
Čl. 4
Vedlejší činnost spolku
Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též tuto vedlejší hospodářskou činnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- nájem a podnájem nemovitých věcí.
- strana 1 -
Čl. 5
Členství ve spolku
1. Ve spolku existují tři druhy členství, a to řádné členství (řádný člen), přidružené
členství (přidružený člen) a čestné členství (čestný člen).
2. Řádným i přidruženým členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami
spolku. Řádným členem spolku se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let nebo
právnická osoba. Přidruženým členem spolku se může stát fyzická osoba mladší 18 let.
U fyzických osob mladších 18 let je ke vzniku přidruženého členství ve spolku nutný
souhlas zákonného zástupce (písemnou formou).
3. O přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena spolku rozhoduje na základě
písemné přihlášky výkonný výbor. Výkonný výbor vždy rozhodne o tom, zda uchazeče
přijímá za řádného člena či za přidruženého člena. Členství uchazeče ve spolku vzniká
dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí o jeho přijetí za člena spolku.
O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor z vlastního podnětu nebo na návrh
(písemnou formou) kteréhokoliv řádného člena spolku.
4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
5. Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením člena ze spolku – každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to
písemným oznámením doručeným spolku; členství zaniká dnem uvedeným
v oznámení, a pokud v oznámení není den zániku členství uveden, dnem, kdy bylo
oznámení o vystoupení doručeno spolku,
- vyloučením člena spolku na základě rozhodnutí výkonného výboru – výkonný
výbor může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství
anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku
nezjednal nápravu;
členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o vyloučení doručeno
vylučovanému členovi spolku,
- odnětím čestného členství na základě rozhodnutí výkonného výboru – výkonný
výbor může odejmout čestné členství členovi, který závažně porušil povinnost
vyplývající z členství anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené
lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu;
čestné členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o odnětí čestného členství
doručeno čestnému členovi spolku,
- úmrtím člena spolku (fyzické osoby),
- zrušením člena spolku (právnické osoby),
- zánikem spolku.
6. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.
7. Spolek vede seznam členů s těmito údaji: u členů fyzických osob – jméno a příjmení,
datum narození, korespondenční adresa a e-mail a u členů právnických osob – název,
identifikační číslo, adresa sídla a email. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí
výkonný výbor. Aktualizace seznamu členů se provádí bez zbytečného odkladu
po oznámení změny evidovaných údajů členem spolku. Seznam členů nebude
zpřístupněn veřejnosti.
- strana 2 -
Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen spolku má právo:
- účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na tomto zasedání,
- volit členy orgánů spolku,
- být volen do orgánů spolku,
- nahlížet do dokladů o hospodaření spolku a činit si z nich na své náklady kopie,
- řádný člen spolku má dále veškerá práva, která má přidružený člen spolku podle
odst. 2 tohoto článku.
2. Přidružený člen spolku má právo:
- účastnit se zasedání členské schůze,
- podílet se na činnosti spolku, být informován o činnosti spolku a jeho orgánů,
- užívat výhod člena spolku,
- obracet se na orgány spolku s podněty, žádostmi, stížnostmi a dotazy k činnosti
spolku a má právo obdržet odpověď,
- účastnit se jednání orgánů spolku ve všech případech, kdy se jedná o jeho
osobě;v tomto případě má orgán spolku povinnost člena na jednání přizvat.
3. Čestný člen spolku má právo:
- účastnit se zasedání členské schůze,
- užívat výhod člena spolku.
4. Řádný člen spolku má povinnost zejména:
- aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
- svědomitě vykonávat funkce ve volených orgánech spolku, byl-li do některého
z volených orgánů spolku zvolen,
- zodpovídat za svěřený majetek spolku,
- řádný člen spolku má dále veškeré povinnosti, které má přidružený člen spolku
podle odst. 5 tohoto článku.
5. Přidružený člen spolku má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku,
- plnit rozhodnutí orgánů spolku,
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku,
- pravidelně, řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví
na každý rok svým rozhodnutím členská schůze,
- oznámit výkonnému výboru každou změnu svých údajů evidovaných v seznamu
členů.
- strana 3 -
6. Čestný člen spolku má povinnost zejména:
- pravidelně, řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví
na každý rok svým rozhodnutím členská schůze.
Čl. 7
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- Členská schůze (nejvyšší orgán),
- Statutární zástupci (statutární orgán),
- Výkonný výbor (výkonný orgán),
- Revizor (kontrolní orgán).
Čl. 8
Členská schůze (nejvyšší orgán)
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. O záležitostech spolku rozhoduje členská
schůze ve sboru.
2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku.
3. Členská schůze se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát (1x) ročně. Zasedání členské
schůze svolává statutární orgán. Na zasedání členské schůze mohou být zváni hosté. Již
svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. Kdo zasedání svolal, může je
odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než
týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek
4. lenům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
5. Statutární orgán svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně třetina
řádných členů spolku. Žádost musí obsahovat program zasedání členské schůze
a odůvodnění žádosti. Nesvolá-li statutární orgán zasedání členské schůze do třiceti (30)
dnů od doručení žádosti, může kterýkoli z řádných členů, který žádost podal, svolat
zasedání členské schůze sám.
6. Zasedání členské schůze svolá statutární orgán vhodným způsobem nejméně čtrnáct
(14) dnů před konáním zasedání, zejména prostřednictvím webových stránek spolku
a/nebo zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena spolku evidovanou v seznamu
členů. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Pokud zasedání
členské schůze nesvolává statutární orgán, svolání prostřednictvím webových stránek se
nevyžaduje.
7. Zasedání členské schůze zahájí předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen statutárního
orgánu. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet, poté zajistí
volbu předsedy zasedání a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede zasedání členské
schůze tak, jak byl ohlášen jeho program. Záležitost, která nebyla zařazena na program
zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řádných
členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Zapisovatel sčítá hlasy a zpracovává návrh
zápisu (případně samostatného rozhodnutí).
8. Předseda zasedání spolu se zapisovatelem zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské
schůze (případně samostatného rozhodnutí) do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis
(případně samostatné rozhodnutí) podepisují členové statutárního orgánu přítomní
- strana 4 -
na zasedání členské schůze, předseda zasedání a zapisovatel. Ze zápisu musí být patrné,
kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo byl zvolen předsedou
zasedání a zapisovatelem, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý
člen spolku může na základě žádosti adresované statutárnímu orgánu nahlížet v sídle
spolku do zápisů ze zasedání členské schůze.
9. Členská schůze zejména:
- určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
- schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,
- rozhoduje o změně stanov spolku,
- rozhoduje o změně názvu a sídla spolku,
- rozhoduje o symbolice spolku,
- schvaluje rozpočet spolku,
- schvaluje výsledek hospodaření spolku,
- schvaluje výroční zprávu spolku, pokud je zpracování výroční zprávy povinné
nebo statutární orgán rozhodne, že spolek vyhotoví výroční zprávu,
- volí a odvolává členy statutárního orgánu – statutární zástupce (člen spolku
se při volbě členů statutárního orgánu nemůže nechat zastoupit),
- volí a odvolává členy výkonného výboru (člen spolku se při volbě členů
výkonného výboru nemůže nechat zastoupit),
- rozhoduje o počtu členů výkonného výboru (člen spolku se při rozhodování o
počtu členů výkonného výboru nemůže nechat zastoupit),
- volí a odvolává revizora (člen spolku se při volbě revizora nemůže nechat
zastoupit),
- hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
- rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků pro jednotlivé druhy členství;
výše členských příspěvků pro čestné členy je zpravidla nižší,
- rozhoduje o tom, které sportovní oddíly budou vykonávat svou činnost v rámci
spolku,
- rozhoduje o koupi a prodeji nemovitých věcí,
- rozhoduje o investičním výdaji převyšujícím částku 300.000 Kč (tři sta tisíc
korun českých),
- rozhoduje o prodeji movitých věcí v hodnotě převyšující částku 300.000 Kč (tři
sta tisíc korun českých),
- rozhoduje o přeměně spolku,
- rozhoduje o zrušení spolku.
10. Členská schůze je schopna usnášet se za přítomnosti většiny řádných členů spolku.
Rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných řádných členů, přičemž každý řádný člen
spolku má jeden (1) hlas, hlasy všech řádných členů spolku jsou si rovné.
- strana 5 -
11. Řádný člen spolku se může na zasedání členské schůze nechat zastoupit jiným řádným
členem spolku, s výjimkou volby členů orgánů spolku a rozhodování o počtu členů
výkonného výboru. Právo zastupovat jiného člena spolku je zastupující člen povinen
prokázat písemnou plnou mocí.
12. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, bude se po 30 minutách (30 minut
po plánovaném začátku řádného zasedání členské schůze) konat náhradní zasedání
členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných řádných členů.
Čl. 9
Statutární zástupci (statutární orgán)
1. Statutární zástupci (dále jen „statutární orgán") jsou kolektivním statutárním orgánem
spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. O záležitostech spolku rozhoduje
statutární orgán ve sboru, pokud stanovy neurčí něco jiného.
2. Statutární orgán má tři (3) členy – předsedu a dva (2) místopředsedy. Člen statutárního
orgánu může být současně členem výkonného výboru. Člen statutárního orgánu nemůže
být současně revizorem.
3. Členové statutárního orgánu jsou voleni členskou schůzí. Návrh na volbu určité osoby
do funkce člena statutárního orgánu může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý
řádný člen spolku má jeden (1) hlas, zastupování při volbě členů statutárního orgánu
není možné.
4. Funkční období členů statutárního orgánu je tři (3) roky. Každý člen statutárního orgánu
může být opětovně zvolen.
5. Funkce člena statutárního orgánu zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením člena statutárního orgánu – člen statutárního orgánu může ze své
funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku;
odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením doručeným spolku,
zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení
o odstoupení může za spolek převzít jiný člen statutárního orgánu; člen statutárního
orgánu, který za spolek převzal prohlášení o odstoupení je povinen do třiceti (30)
dnů od doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě
nového člena statutárního orgánu,
- odvoláním člena statutárního orgánu – člen statutárního orgánu může být
odvolán členskou schůzí ze závažných důvodů; závažné důvody spočívají především
v tom, že člen statutárního orgánu jednal v rozporu se zájmy spolku, a tím způsobil
spolku újmu, případně, že člen statutárního orgánu neplní řádně a včas své
povinnosti,
- dohodou mezi spolkem a členem statutárního orgánu,
- úmrtím člena statutárního orgánu,
- zánikem spolku.
6. Statutární orgán se schází dle potřeby, minimálně čtyřikrát (4x) ročně. Zasedání
statutárního orgánu svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv
místopředseda. Předseda svolá zasedání statutárního orgánu vždy, když o to požádá
některý člen statutárního orgánu. Na zasedání statutárního orgánu musí být vždy pozván
revizor.
- strana 6 -
Pravidla pro svolání, zasedání a rozhodování stanoví statutární orgán vnitřním
předpisem.
7. Statutární orgán rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nespadají do pravomoci
jiného orgánu.
8. Statutární orgán zejména:
- koordinuje činnost spolku,
- vydává vnitřní předpisy spolku,
- rozhoduje o tom, zda spolek vyhotoví výroční zprávu; zpracovává výroční zprávu
spolku,
- vykonává pravomoc zaměstnavatele,
- svolává zasedání členské schůze,
- může svolat zasedání výkonného výboru,
- rozhoduje o investičním výdaji nepřevyšujícím částku 300.000 Kč (tři sta tisíc
korun českých),
- rozhoduje o prodeji movitých věcí v hodnotě nepřevyšující částku 300.000 Kč (tři
sta tisíc korun českých),
- posuzuje návrhy na koupi a prodej nemovitých věcí a na další investice a
předkládá tyto návrhy členské schůzi.
9. Statutární orgán je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů
a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, přičemž každý člen má jeden (1) hlas,
hlasy všech členů jsou si rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
10. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti statutárního orgánu, mohou členové
rozhodovat mimo zasedání statutárního orgánu (tzv. per rollam), a to kdykoliv,
v jakékoliv otázce, a to na návrh kteréhokoliv člena statutárního orgánu (písemnou
formou, např. e-mailem), rozeslaný členům statutárního orgánu. Za účelem rozhodování
per rollam je člen statutárního orgánu povinen oznámit předsedovi e-mailovou adresu,
kterou bude pro rozhodování per rollam používat.
Pravidla pro hlasování per rollam stanoví statutární orgán vnitřním předpisem.
11. Právně jednat jménem spolku může samostatně předseda nebo společně oba
místopředsedové. Kdo za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis,
popřípadě i údaj o své funkci.
Čl. 10
Výkonný výbor (výkonný orgán)
1. Výkonný výbor je kolektivním výkonným orgánem spolku, který za svou činnost
odpovídá členské schůzi. O záležitostech rozhoduje výkonný výbor ve sboru, pokud
stanovy neurčí něco jiného.
2. Výkonný výbor má nejméně čtyři (4) členy. O počtu členů výkonného výboru
rozhoduje členská schůze. Člen výkonného výboru může být současně členem
statutárního orgánu. Člen výkonného výboru nemůže být současně revizorem.
3. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu výkonného výboru.
- strana 7 -
4. Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí. Návrh na volbu určité
osoby do funkce člena výkonného výboru může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý
řádný člen spolku má jeden (1) hlas, zastupování při volbě členů výkonného výboru není
možné.
5. Funkční období členů výkonného výboru je tři (3) roky. Každý člen výkonného
výboru může být opětovně zvolen.
6. Funkce člena výkonného výboru zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením člena výkonného výboru – člen výkonného výboru může ze své funkce
kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li člen
výkonného výboru ze své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce
uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může
za spolek převzít kterýkoliv člen statutárního orgánu; pokud má zánikem funkce
odstupujícího člena klesnout počet členů výkonného výboru pod minimální počet, pak
člen statutárního orgánu, který za spolek převzal prohlášení o odstoupení je povinen
do třiceti (30) dnů od doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž
dojde k volbě nového člena výkonného výboru,
- odvoláním člena výkonného výboru – člen výkonného výboru může být odvolán
členskou schůzí i bez udání důvodu,
- dohodou mezi spolkem a členem výkonného výboru,
- úmrtím člena výkonného výboru,
- zánikem spolku.
7. Výkonný výbor se schází dle potřeby, minimálně čtyřikrát (4x) ročně. Zasedání
výkonného výboru svolává a řídí předseda výkonného výboru, v jeho nepřítomnosti jiný
člen výkonného výboru. Zasedání výkonného výboru může svolat i statutární orgán.
Předseda výkonného výboru svolá zasedání výkonného výboru vždy, když o to požádá
některý člen výkonného výboru. Na zasedání výkonného výboru musí být vždy pozváni
členové statutárního orgánu a revizor; v případě, že je člen statutárního orgánu současně
členem výkonného výboru, účastní se zasedání jako člen výkonného výboru. Na zasedání
výkonného výboru mohou být zváni hosté.
Pravidla pro svolání, zasedání a rozhodování stanoví výkonný výbor vnitřním
předpisem.
8. Výkonný výbor zejména:
- vykonává rozhodnutí členské schůze, pokud není působnost svěřena statutárnímu
orgánu,
- dohlíží na naplňování účelu spolku a dodržování stanov spolku,
- určuje podmínky výkonu funkce předsedy sportovního oddílu spolku,
- dohlíží na činnost sportovních oddílů spolku,
- jedná s pronajímatelem o podmínkách nájmu prostor (např. sportovní haly)
pro činnost spolku a předkládá návrh na uzavření nájemní smlouvy statutárnímu
orgánu,
- sestavuje návrhy rozpočtů pro sportovní oddíly spolku,
- dohlíží na čerpání rozpočtů pro sportovní oddíly spolku,
- strana 8 -
- zpracovává a předkládá členské schůzi zprávy o činnosti sportovních oddílů spolku
za uplynulé období,
- zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
- zpracovává a předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku,
- rozhoduje o činnosti sportovních oddílů spolku na příští období,
- pokud je zpracovávána výroční zpráva, zpracovává návrh části výroční zprávy
věnované sportovním oddílům spolku,
- rozhoduje o odložení, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům spolku,
pokud pro to existují závažné důvody,
- vykonává jiné činnosti, kterými byl pověřen statutárním orgánem,
- rozhoduje o přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena spolku,
- rozhoduje o vyloučení řádného či přidruženého člena ze spolku,
- rozhoduje o udělení či odnětí čestného členství,
- vykonává jiné činnosti, kterými byl pověřen statutárním orgánem.
9. Výkonný výbor je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů
a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, přičemž každý člen má jeden (1) hlas,
hlasy všech členů jsou si rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
výkonného výboru.
10. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti výkonného výboru, mohou členové
rozhodovat mimo zasedání výkonného výboru (tzv. per rollam), a to kdykoliv, v jakékoliv
otázce, a to na návrh kteréhokoliv člena výkonného výboru (písemnou formou, např. emailem),
rozeslaný členům výkonného výboru. Za účelem rozhodování per rollam je člen
výkonného výboru povinen oznámit předsedovi výkonného výboru e-mailovou adresu,
kterou bude pro rozhodování per rollam používat.
Pravidla pro hlasování per rollam stanoví výkonný výbor vnitřním předpisem.
Předseda výkonného výboru oznámí (písemnou formou, např. e-mailem) členům
výkonného výboru a statutárnímu orgánu výsledek hlasování, a pokud bylo rozhodnutí
přijato, oznámí i celý obsah přijatého rozhodnutí.
11. Výkonný výbor si může vytvářet další orgány (individuální – např. tajemník, hospodář
nebo kolektivní – např. komise).
12. Členové výkonného výboru se nezapisují do spolkového rejstříku.
13. Předseda výkonného výboru vede neveřejný seznam členů výkonného výboru s těmito
údaji: jméno a příjmení, funkce ve spolku a e-mail pro hlasování per rollam.
Čl. 11
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Revizor nemůže být současně členem statutárního orgánu nebo výkonného
výboru.
- strana 9 -
3. Revizor je volen členskou schůzí. Návrh na volbu určité osoby do funkce revizora
může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý řádný člen spolku má jeden (1) hlas,
zastupování při revizora není možné.
4. Funkční období revizora jsou tři (3) roky. Revizor může být opětovně zvolen.
5. Funkce revizora zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením revizora – revizor může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to
písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li revizor ze své funkce
prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců
od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může za spolek převzít kterýkoliv
člen statutárního orgánu; člen statutárního orgánu, který za spolek převzal
prohlášení o odstoupení je povinen do třiceti (30) dnů od doručení prohlášení svolat
zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě nového revizora,
- odvoláním revizora – revizor může být odvolán členskou schůzí ze závažných
důvodů; závažné důvody spočívají především v tom, že revizor jednal v rozporu
se zájmy spolku, a tím způsobil spolku újmu, případně, že revizor neplní řádně a včas
své povinnosti,
- dohodou mezi spolkem a revizorem,
- úmrtím revizora,
- zánikem spolku.
6. Revizor zejména:
- kontroluje, zda volené orgány spolku vykonávají působnost podle zákona a podle
stanov spolku,
- kontroluje hospodaření spolku a vedení účetnictví,
- minimálně jedenkrát (1x) ročně sestavuje zprávu o kontrole hospodaření spolku,
kterou předkládá členské schůzi,
- upozorňuje volené orgány spolku na zjištěné nedostatky a podává návrhy k jejich
odstranění; v případě, že volený orgán spolku nepřijme některý z návrhů revizora,
informuje o tom revizor členskou schůzi, která může volenému orgánu spolku uložit,
aby se návrhem revizora řídil.
7. Revizor je za účelem výkonu svých pravomocí oprávněn:
- účastnit se jednání členské schůze a volených orgánů spolku,
- nahlížet do účetních a jiných dokumentů spolku a kontrolovat v nich obsažené údaje,
- svolat mimořádné zasedání členské schůze, pokud to vyžadují zájmy spolku.
Čl. 12
Zásady hospodaření
1. Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem. Spolek je jako právnická
osoba oprávněn nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
2. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména:
- strana 10 -
- členské příspěvky,
- dary fyzických a právnických osob,
- dotace z veřejných rozpočtů,
- výnosy z činnosti spolku,
- výnosy z majetku spolku,
- jiné zdroje.
3. Spolek vynakládá své prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby
byly co nejvíce ku prospěchu všem členům spolku.
4. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek
povinen respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy
a požadavky poskytovatelů dotací a dárců.
5. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán, který každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření spolku. Statutární orgán se při hospodaření řídí obecně
závaznými právními předpisy.
6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být stanoveny
vnitřním předpisem spolku.
Čl. 13
Zánik spolku
1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení
právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.
2. V případě zrušení spolku bude likvidační zůstatek nabídnut obci Dolní Jirčany. V případě,
že obec Dolní Jirčany nabídku likvidačního zůstatku nepřijme, likvidační zůstatek bude
nabídnut jinému spolku s obdobnou sportovní činností.
3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
Čl. 14
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nové znění stanov bylo schváleno na zasedání členské schůze dne 21. února 2016.
3. Nové znění stanov plně nahrazuje veškerá předcházející znění stanov spolku.
Dolní Jirčany dne 21. února 2016
Za spolek podepsáni členové statutárního orgánu:
- strana 11 -
................................. ................................. .................................
Ing. Petr Jaško Pavel Baxa Romana Hájková
- strana 12 - 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SK ČECHOSLOVAN

dne: 15. 9. 2015        místo: hospůdka Na hřišti

Účast:

Ing. Petr Jaško, Ing. Miroslav Zanáška, Ivan Kolář, Ivan Nejedlý, Aleš Kohout, Pavel Baxa, Aleš Mudrák, Tomáš Pecháček, Romana Hájková

 

PROJEDNÁNO:


ODSTOUPENÍ PŘEDSEDY FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Pan Ing. Miroslav Zanáška dnešním dnem oznámil odstoupení z funkce předsedy fotbalového oddílu s okamžitou platností z důvodů časové vytíženosti. Tímto mu srdečně za dosavadní práci velmi děkujeme.

Výbor navrhl na nového předsedu fotbalového oddílu Pavla Baxu. Pavel přislíbil, že vše do konce měsíce zváží

Výbor navrhl schůzi fotbalového oddílu, kde si členové oddílu odhlasují svého nového předsedu.

Termín schůze: po tréninku čtvrtek 1. října v 19:30 hodin v hospůdce Na hřišti

 

SCHŮZE VÝBORU

Každé první úterý v měsíci ve 20:00 hodin se bude pravidelně scházet celý výbor SK Čechoslovan.

 

POJIŠTĚNÍ KLUBU

Dne 11. 9. 2015 SK Čechoslovan uzavřel novou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

 

ZIMNÍ SEZÓNA od 12.10. 2015

začíná 12.10. 2015 v malé hale Olten dle rozpisu viz. web Rozvrh hřiště a haly.

Jednotliví předsedové oddílů seznámí své trenéry a členy s rozvrhem a dodržování pravidel v malé hale Olten.

Dětské oddíly – FOTBAL a VOLEJBAL:  Netrénuje se v době prázdnin a státních svátků.

Dospělí: Dle dohody jednotlivých oddílů. Předseda příslušného oddílu musí včas tuto skutečnost nahlásit na recepci Olten Czech.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Během příštího týdne Petr Jaško spolu s Romanou Hájkovou zřídí pro jednotlivé oddíly podúčty u České spořitelny, a. s. a veškeré platby týkající se příslušného oddílu budou probíhat na příslušný účet oddílu. Dispoziční práva ke všem účtům bude mít předseda klubu – Ing. Petr Jaško a koordinátorka mládeže Romana Hájková. Právo nahlížení na účty budou mít všichni členové výboru.

Příspěvky pro zimní sezónu 2015/2016 činní 1.500,- Kč na dítě a osobu, bez ohledu věku. Pokud sourozenec navštěvuje daný oddíl současně, pak platba za druhé dítě činní 1.200,- Kč. Navštěvuje-li člen klubu současně i jiný oddíl, pak musí příspěvek zaplatit do každého oddílu, popř. platit ve druhém oddílu jednotlivé hodiny.

K zaplacení příspěvků budou vyzváni všichni emailem a na webu poté, co budou vytvořeny výše uvedené zvláštní účty. Pokud někdo již zaplatil či přeplatil např. letní soustředění, peníze mu budou převedeny. Vše bude zapsáno na našem webu u příslušného oddílu.

Po vyzvání k zaplacení příspěvků je určen termín provedení platby do 20. října 2015. Pokud tak jednotlivec neučiní, bude jeho jméno zveřejněno na stránkách klubu.

Odpuštění příspěvku – trenéři jsou osvobozeni od placení příspěvku. Pokud trenér není aktivním členem sportovního oddílu SK Čechoslovan, tak tento příspěvek je odpuštěn v podobě platby za jeho dítě.

FILOSOFIE   ČECHOSLOVANU

 • Chceme co možná nejvíce dětí, které se hýbou a nepotřebujeme vyhrávat za každou cenu. Tímto se ve velké míře lišíme od ostatních fotbalových klubů. Chceme, aby se děti sportem bavily, aby pochopily, co to je parta, kolektiv, soudržnost a radost ze hry. Cílem není vítězství, ale radost ze hry a dodržování fair play ve všech směrech. Oceňujeme snahu, zlepšení a nejen samotný sportovní výkon. Víme, že role nás všech není o tom vychovat hvězdu, ale vychovat rovného a čestného sportovce, občana, člověka.
 • Nechceme nikoho vyřazovat ze zápasů či tréninků jen na základě výkonnosti. V našem klubu preferujeme a stojíme si za slovy: „Chceš hrát fotbal či volejbal, tak přijď mezi nás a budeš hrát!“Samozřejmě se dítě musí účastnit tréninků a dbát pravidel daných trenéry a klubu.
 •  jsme víc než jen klub, ale to už někdo jako motto má :-)

 

HLEDÁME TRENÉRY pro dětský fotbal

Nejlépe z řad rodičů. Klub je ochoten zaplatit příslušnou trenérskou licenci a další trenérské vzdělání. Platí za trenéry soustředění v plné výši a jednotlivému trenérovi jsou odpuštěny příspěvky. Pokud není aktivním členem sportovního oddílu SK Čechoslovan, tak tento příspěvek je odpuštěn v podobě platby za jeho dítě.

 
BRIGÁDY

Výbor se usnesl a odhlasoval, že každý dospělý člen SK Čechoslovan během sportovní sezóny odpracuje celkem minimálně 8 brigádnických hodin za rok.
Pokud tak neučiní, zaplatí pokutu do společné pokladny SK Čechoslovanu 200,- Kč za 4 neodpracované hodiny. Jestliže se člen SK Čechoslovan neúčastní žádné brigády během jedné sezóny (školní rok), zaplatí na účet SK pokutu 400,- Kč. 

Pomáhá-li člen SK Čechoslovan aktivně na přípravách akcí, které jsou pořádány klubem pro děti např. Drakiáda, Den dětí apod…, pak se jednotlivci počítají tyto hodiny jako hodiny brigádnické.  

Termíny brigád:   3. + 4. 10.  a  17. + 18. 10.  pod vedením Aleše Kohouta a Pavla Baxy

Co je třeba udělat, dodělat či předělat?

 • Garáž – fasáda
 • Zateplení budovy SK Čechoslovan kabin – z ulice Sportovců
 • Přidělat číslo popisné a poštovní schránku
 • Klubovna pro děti – zateplit                                                                                                                                   
 • sklad za klubovnou pro děti – pobít celou místnost deskami, udělat regály pro nářadí a pomůcky pro děti, udělat přípojku vody a odpadu pro malou příruční kuchyňku a pračku na praní dresů
 • Písek – odvézt z beach volejbalového hřiště v Laguně a zapískovat naše fotbalové hřiště
 • Vjezd u fotbalových kabin – zpevnit, aby při deštích nebyl veškerý nepořádek splavován podél celé budovy na zahrádce


DRAKIÁDA    31. října  

Drakiádu pořádá SK Čechoslovan na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech. Je třeba cca 10 lidí k organizaci. Dobrovolníci hlašte se Petrovi Jaškovi.

 

WEBOVÉ STRÁNKY

Do konce měsíce září se stránky www.skcechoslovan.cz  upravují a aktualizují. Prosíme o sledovanost a zasílání příspěvků či připomínek.

 

FACEBOOK

Zvažujeme jako další komunikační kanál vytvoření nových facebookových stránek SK Čechoslovan. Hledáme někoho, kdo by se ujal jejich správy. Dejte vědět Tomášovi.