Oddílové příspěvky

Příspěvky se platí na školní pololetí.

1. pololetí 2018 (únor - červen): splatnost do 15.února
2. pololetí 2018 (září - leden): splatnost do 15.října

Každý člen (děti i dospělí): 1.500,- Kč / pololetí
Za druhé dítě v rodině: 1.200,- Kč / pololetí

Kondiční akademie Vládi Valoucha
nečlen SK:  1.500,- Kč/ pololetí
člen SK:         750,- Kč/ pololetí

Brankářský trénink
člen SK:         750,- Kč/ pololetí

Udržovací příspěvek 100,- Kč / pololetí  (pro sportovně neaktivní členy, trenéry a ostatní)

Uveďte rodné číslo jako variabilní symbol a do poznámky jméno člena.

 

Čísla účtů:

Fotbal dospělí:  387947329 / 0800

Fotbal děti: 19-0387947329 / 0800

Volejbal: 30015-0387947329 / 0800

Kondiční akademie: 050016-0387947329 / 0800

Nohejbal: 060011-0387947329 / 0800

Sponzoři klubu

         

                          

 
 
Partněři klubu