TRÉNINKY mládeže

ZMĚNA ČASU TRENINKU

STŘEDY OD 17:00 hodin

Tréninky budou zatím probíhat venku na multifunkčním hřišti. V případě nepříznivého počasí se pokusíme domluvit halu.

Trenéři si děti rozdělí dle věku a dovedností. Trénovat budou všechny děti současně každou středu 17:00 - 18:30 h. celý školní rok.

S sebou na tréninky:

-   pevné čisté boty
-   pití v umělohmotné lahvi
-   vhodné oblečení

Sraz dětí vždy 5 minut před zahájením tréninku.
(ve dnech prázdnin a státních svátků tréninky nejsou)


 

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Pro nadcházející období byla stanovena jednotná politika pro vybírání příspěvků do všech oddílů sdružených v SK Čechoslovan.

Příspěvky se platí na školní pololetí.
1. pololetí 2018 (únor - červen): splatnost do 15.února
2. pololetí 2018 (září - leden): splatnost do 15.října


Každý člen (děti i dospělí): 1.500,- Kč / pololetí
Za druhé dítě, které navštěvuje stejný oddíl: 1.200,- Kč / pololetí

Udržovací příspěvek 200,- Kč / ročně  (pro sportovně neaktivní členy)

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo a do poznámky celé jméno člena.

 

Čísla účtů:

VOLEJBAL DĚTI:           30015 - 0387947329 / 0800

VOLEJBAL DOSPĚLÍ:    050016 - 0387947329 / 0800

Platnost členství v klubu vzniká dnem uhrazení příspěvku na danou sezónu.

 


Velikonoční ples sportovců

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jste přišli a podpořili nás, ale především za úžasnou atmosféru, kterou jste vytvořili na vašem obnoveném plese sportovců a přátel SK Čechoslovan !! Těšíme se příští rok !!  Aleš, Ondra, Tomáš

Pár fotografií Velikonočního plesu sportovců, který pořádal SK Čechoslovan 4.dubna 2015 v restauraci Na Kopečku.

Výtěžek z plesu, který byl přidán do oddílové pokladny, především na nákup vybavení pro děti je 15.366,- Kč. Díky !!

 Sponzoři klubu

         

                          

 
 
Partněři klubu